Mitä muovi on? Viisi faktaa raaka-aineesta

Muovista puhutaan paljon, eikä aina niin positiiviseen sävyyn. Harva kuitenkaan ymmärtää, mitä muovi lopulta on.

Puhtaat raaka-aineet

Maailman eniten käytetty muovi on PE-LD eli pientiheyspolyeteeni. Se koostuu käytännössä hiilestä ja vedystä eli kahdesta yleisestä perusalkuaineesta. Hiilestä tulee kovassa paineessa timantti, ja hiilivedystä muovia. Erilaisilla lisäaineilla voidaan vaikuttaa muovin ominaisuuksiin,
kuten väriin, liukkauteen ja lujuuteen.

Muovilla on lyömättömiä ominaisuuksia

Muovi on pakkausmateriaalina lähes ylivoimainen, sillä se parantaa elintarvikkeiden säilyvyyttä, estää kemikaalien ja kosteuden läpäisyn ja sitä voidaan yhdistää esimerkiksi kartonkiin tai alumiiniin. Lisäksi muovi on käytännössä lyömätön materiaali sähkö- ja rakennusteollisuudessa sen edullisuuden, keston, eristyskyvyn ja lujuuden vuoksi.

Muovi on yli 100 vuotta vanha materiaali

Yleisin muovi, polyeteeni, keksittiin noin 100 vuotta sitten. Teollinen tuotanto käynnistettiin 1950-luvulla.

Muovi on kierrätettävä materiaali

Muovi on ongelma vasta kun se päätyy luontoon. Polyeteeni hajoaa myös luonnossa ajan kanssa takaisin vedyksi ja hiileksi, mutta hajoaminen vie paljon aikaa. Muovi voidaan kuitenkin kierrättää ja uusiokäyttää, jolloin siitä ei ole ympäristölle lainkaan haittaa. Tämä on kiinni ainoastaan siitä, kuinka valveutuneita muovin käyttäjät ovat.

Muovin polttaminen

Polyeteenin lämpöenergiasisältö on erittäin korkea, noin kolminkertainen esimerkiksi puuhun verrattuna. Suomessa sekajäte pääosin poltetaan, ja prosessissa polyeteeni palaa puhtaasti muodostaen myös tarvittavan palomassan.