Laatu

Laatupolitiikkamme perustuu toimintavarmuuteen, ammattitaitoon ja palvelualttiuteen.

Laatujärjestelmämme ohjaa laadun saavuttamista ja kehittämistä.

Noudatamme säädöksissä määriteltyä hyvää toimintatapaa (GMP) ja käytössämme on HACCP-menetelmiin perustuva omavalvontasuunnitelma. Tarvittaessa toimitamme todistuksen tuotteidemme soveltumisesta elintarvikekosketukseen.

YMPÄRISTÖ / KESTÄVÄ KEHITYS

Pyrimme luonnonvarojen tarkkaan hyödyntämiseen. Käytettävien raaka- ja lisäaineiden valinnassa, sekä tuotannon laite- ja olosuhdejärjestelyissä painotamme taloudellisuutta, turvallisuutta, energiatehokkuutta ja luonnon kuormituksen vähentämistä.

Noudatamme kirjalliseen muotoon laadittua ympäristöpolitiikkaa. Sauplast Oy on osaltaan edistämässä pakkausten hyötykäyttöä Suomen Uusiomuovi Oy:n osakkuudellaan ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsenyydellään.

Merkittävä osa käyttämistämme raaka-aineista on kompostoituvia biomateriaaleja. Valmistamamme biohajoavat tuotteet on tutkittu ja hyväksytty auktorisoidun laitoksen toimesta ja niillä on standardin EN 13432 mukainen sertifikaatti kompostoitavuudesta.

Perinteisiäkin lopputuotteitamme voidaan pitää ekologisina, kun otetaan huomioon niiden käyttötarkoitukset, ylivoimaiset hyödyt sekä vaikea korvattavuus muulla tavoin. Käyttämämme PE-LD muovi sopii uudelleen käytettäväksi ja kierrätettäväksi sekä elinkaarensa lopulla vielä energiakäyttöön.