Kiertotalous osana Sauplastin toimintaa

Sauplastin verkkosivuilla on jo parisen vuotta ollut kiertotaloudesta kertova osio. Moni ajattelee kiertotalouden liittyvän vain kierrätykseen, mutta se on todellisuudessa huomattavasti moniulotteisempi asia. Miten me koemme kiertotalouden ja kuinka me sitä Sauplastilla edistämme?

Muovi ja kiertotalous

Muovi on oikein tuotettuna ja käytettynä vastuullinen ratkaisu. Meille muovi on materiaali, joka tarjoaa tuotteiden pakkaamiseen kokonaistaloudellisesti ylivoimaisen ratkaisun.

Tuotantomme on suunniteltu siten, että luonnonvaroja ja energiaa käytetään mahdollisimman vähän.

”Tuotteen käyttötarkoituksen tunteminen on avainasemassa. Mitä haetaan, mikä palvelee oikein, mikä riittää, mitä voidaan jatkossa hyödyntää uudessa käyttötarkoituksessa tai kierrättää”, kertoo Pekka Koivuviita Sauplastilta.

Meille Sauplastilla kiertotalous on elinkaariajattelua. Se tarkoittaa meille muun muassa sitä, että tuotteiden käyttöikää pidennetään, materiaalit uudelleenkäytetään ja tuotteita hyödynnetään monissa eri käyttötarkoituksissa.

”Uusiutuvien materiaalien käyttöä olemme harjoittaneet vuodesta 2006 saakka, kompostoitavuudesta on kansainväliset sertifikaatit ja olemme saaneet käyttäjiltä hyvää palautetta”, Koivuviita sanoo.

Kohti kestävää tuotantoa

Luonnonvarojen ja energian säästäminen ovat suoraan yhteydessä yrityksen kulurakenteeseen ja siten myös tulokseen.

”Laitteiden tuntemus ja niiden kehittäminen vähentää resurssitarpeita ja kuluja aiheuttavia sivuvirtoja. Sivuvirratkin toki hyödynnetään uusiokäytössä.”

Ympäristön ja luonnonvarojen säästäminen on luonnollinen tavoite tulevia sukupolvia ajatellen. Nämä sukupolvet löytyvät läheltä, myös omista perheistämme.

”Emme ole opettamassa, olemme oppimassa ja siinä on jotakin hienoa. Opittavaa yhdessä asiakkaiden, muiden alan toimijoiden, laitevalmistajien ja raaka-ainetoimittajien kanssa riittää. Vanhaa sanontaa lainaten on juostava pysyäkseen paikallaan”, Koivuviita toteaa.