Poikkeusvuosi 2021

Odotus paluusta normaaliin pandemiaaan liittyen on yllättävästi horjuttanut monien hyödykkeiden kysynnän ja tarjonnan suhdetta. Pulaa tuntuu olevan keskimäärin kaikesta. Olemme joutuneet perustelemaan tuotteidemme hinnanmuutoksia, kun raaka-aineen hinta on kaksinkertaistunut vuodessa.

Muutos on suurempi kuin milloinkaan aiemmin. Joustamme hinnoittelussa mahdollisuuksien mukaan, mutta muutostarve voi tulla yllätyksenä jos edellisestä tilauksesta on kulunut aikaa.

On kuitenkin nähty että kun ominaisuuksiin on totuttu, muovin korvaaminen muulla materiaalilla ei olisi tarkoituksenmukaista, taloudellista eikä usein mahdollistakaan. Käytön ja talteenoton on luonnollisesti oltava vastuullista ja sen me suomalaiset osaamme.