Nauhat

Nauhat

Muovinauhoilla voidaan kiinnittää huomiota. Mainos-, turvallisuus- tai suojelutarkoituksessa. Niillä voidaan piristää myymälätiloja tunnusvärein tai merkitä maahan upotettuja valokuituja, sähkökaapeleita ja lämpöjohtoja. Jopa ohjailla hirvieläinten liikkumista ajoteiden läheisyydessä.

Nauhoin merkityillä reiteillä lapset voivat turvallisesti ottaa ensiharjoituksia maastossa suunnistamiseen, yleisötilaisuuksissa nauhoilla voidaan merkitä pysäköintialueita tai kulkureittejä. Painetuissa nauhoissa saadaan välitettyä haluttu markkinointi- tai turvallisuusviesti.

Facebook